เลือดจระเข้ช่วยบำรุงผู้มีบุตรยาก

เลือดจระเข้ช่วยบำรุงผู้มีบุตรยาก

เลือดจระเข้ช่วยบำรุงผู้มีบุตรยาก

ผู้ที่มีบุตรยาก หรือ ภาวะมีบุตรยาก นั้นเป็นปัญหาที่พบในคู่สมรสที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยาเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไปแล้ว ยังไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ และในปัจจุบันปัญหาเรื่องมีบุตรยากนั้นพบได้มากขึ้นเรื่อยๆทุกกลุ่มอายุ อุบัติการของภาวะมีบุตรยากนั้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 15 ของคู่สมรส ที่ไม่สามารถมีบุตรเองได้เมื่ออยู่ด้วยกันครบหนึ่งปี สาเหตุที่เราพบว่าอุบัติการสูงขึ้นเรื่อยๆ เกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตามยุคตามสมัย การแต่งงานที่ล่าช้าเนื่องจากการใช้เวลาหมดไปกับ การเรียน การทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยมลพิษ สารพิษ ความคร่ำเคร่งและความเครียดจากการทำงาน รวมทั้งทัศนคติของการมีบุตรที่เปลี่ยนไป ทำให้ฮอร์โมนเพศผิดปกติ และ ร่างกายอ่อนแอลง สาเหตุเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคสำหรับการมีบุตรตามแบบธรรมชาติด้วย

และในข้างต้นที่กล่าวมานั้น รศ. ดร.วิน เชยชมศรี และ รศ. ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ ท่านจึงได้แนะนำ เลือดจระเข้แคปซูล ให้กับกลุ่มผู้ที่มีบุตรยาก เพราะตัวเลือดจระเข้นั้นมีแร่ธาตุที่จำเป็น เลือดจระเข้จะเข้าไปช่วยบำรุงระบบเลือดให้ดีขึ้น ช่วยผู้ที่มีบุตรยากปรับสมดุลในระบบเลือดให้ดีขึ้น ทั้งยังเข้าไปเพิ่มออกซิเจนในเลือดและบำรุงรังไข่ให้แข็งแรงดีขึ้น ช่วยผู้ที่มีบุตรยากทำให้การสร้างเสริมสเปิร์มของผู้ชายแข็งแรงขึ้น เสริมให้ไข่ของผู้หญิงแข็งแรงขึ้น ทั้งยังช่วยให้มดลูกที่จะรองรับตัวอ่อนนั้นแข็งแรงมากขึ้น ทำให้หลังการปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วนั้น ไข่ก็จะแข็งแรงและยึดเกาะกับผนังมดลูกได้ดี ก็จะทำให้เพิ่มโอกาสในการมีบุตรได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ

 

เรียบเรียงใหม่โดย : เลือดจระเข้ไทย